Skoči na vsebino

1890

Fižol, fižolove prekle in moč zelene ideje 1890

Se še spomnite poskusa s fižolom v nižjih razredih osnovne šole? Nekaj zrn posadiš v lonček z zemljo,
malo zaliješ, ga položiš na okensko polico in opazuješ. Kaj neki me je napeljalo na to misel? Ko sta bila
otroka v drugem razredu, sem presenečen ugotovil, da se ta preprosti eksperiment v šoli še vedno izvaja. Mar se ni od takrat zamenjalo že kar nekaj generacij otrok, učiteljev in različnih šolskih programov? Ali se razmere v tem času niso nič spremenile? Ali je fižol res tako univerzalen, da nam po tolikem času še vedno tiho pripoveduje svojo zgodbo in nas hrani?

Zgodbo pripoveduje tudi zemlja, ki v meni prebuja zelo zgodnje mladostno vtisnjenje. Takrat se ga gotovo nisem dobro zavedal. Kot majhen deček sem se pazil pri starih starših. Vzela sta me s seboj na njivo. Na Mah, kot rečemo borovniškem koncu Ljubljanskega barja. Moralo je biti spomladi. Njiva je bila namreč že preorana, potrebno jo je bilo še zbranati. V spominu imam prizor, ko sem se ob konjski vpregi vozil na brani. Samo to. Še sončni žarki so tako skrivnostno predirali jutranje meglice in božali kot noč črno, sveže preorano in zrahljano zemljo. Takšnih bran že dolgo ne uporabljamo več.

Ali me je prav mladostno vtisnjenje pritegnilo nazaj na zemljo, ki sem jo v najbolj rosnih letih izkušal kot otrok? Ali me je pritegnila izkušnja, ko sem kot mladenič pri obdelavi njiv pomagal svojim staršem? Sedaj v zrelih srednjih letih skupaj z družino obdelujemo verjetno prav to njivo, ki jo nosim v otroškem spominu.

In če se vrnem nazaj k fižolu. Letošnje leto smo ga sadili dokaj pozno, ker smo spomladi na koncu njive delali leseno lopo za vrtno orodje. Ne bi bilo prav, da bi že posajeno potacali ali povozili. Fižolovih prekel je bilo kar nekaj, semena za sajenje pa ravno prav. Kmalu so palice prav lepo »ozelenele«. Kot v malem šolskem eksperimentu v uvodnih vrsticah. V poletnih mesecih je močno pritiskala suša. Kako prav je prišla voda, ki se je ob predhodnem dežju s strehe po žlebovih natekla v cisterne. In po suši je nekega popoldneva poleg težko pričakovanega dežja, privihral tisti orkanski veter, ki je prevrnil in polomil velik delež fižolovih palic. V času najbohotnejšega cvetenja in zorenja, je rodovitno zelenje pritisnil ob tla. Iz za vetrom, je prav kmalu prišla še povodenj.

Ko v sončnih oktobrskih dneh luščim še zadnje ostanke letošnjega fižola razmišljam, koliko truda, volje in nenazadnje tudi znanja ter izkušenj je potrebnih, da si pridelamo hrano. Po drugi strani pa okušam, kako je narava radodarna. Le nekaj semen v zemlji, ob »žetvi« pa polna košara pridelka. Užitek, sprostitev in občutek zadovoljstva ob opravljanju dela, prav tako sodi v to košaro.

Medtem, ko luščim posušene stroke, razmišljam o Anžetovem predlogu za mlade, za kmete, za obrtnike in za podjetnike na Vrhniki. Takole pravi: »Podjetniško turistični in startup pospeševalnik (Inkubator) je informacijska postaja – točka, ki je namenjena podjetnikom, obrtnikom, kmetom, mladim, težje zaposljivim, starejšim in invalidom.

Povezuje vrhniške podjetnike, obrtnike, ljudi s podeželja in kmete na klasičnih in turističnih kmetijah z ljudmi v še večjo in še močnejšo celoto za še večje in hitrejšo zaposljivost ljudi na Vrhniki in na vrhniškem podeželju. Aktivno sodeluje tudi z novo zgrajeno obrtno cono na Tojnicah. Organizira tečaje in seminarje za mlade, za vrhniške podjetnike, za obrtnike, za kmete in za vse, ki bi se radi naučili novih trendov dela z najnovejšo računalniško in avtomatizirano tehnologijo, uporabljeno pri delovnih procesih. Pomaga pri iskanju mladih kadrov za vrhniške podjetnike, obrtnike in kmete. Jih spoznava z njimi, organizira poslovna in družabna srečanja z njimi. V Ideji 1890 se zavedamo, da je največji kapital našega kraja aktiven delovni kader, s poudarkom na mladih. Aktiven človek je lahko srečen. S svojo srečo osrečuje druge ljudi, jih spodbuja in s tem pripomore k osebnostni rasti na različnih področjih.

Anže nadalje še predlaga, da Inkubator sodeluje tudi z lastniki kmetijskih zemljišč in s kmeti, ki imajo
prosta, neizkoriščena zemljišča ali višek le-teh. Oddajajo jih za minimalni znesek oziroma brez plačila,
da se lahko krajani sami oskrbijo s sezonsko zelenjavo in s sadjem. Pridelajo ga na naraven način, brez
uporabe nevarnih pesticidov in strupov. S tem poskrbijo za zdravo in naravno življenje.

Inkubator sodeluje tudi s podjetniki, ki spodbujajo razvoj mladih s športom, kulturo, turizmom, … Pridobiva sponzorska in ostala sredstva za razvoj vseh vrhniških potencialov in ljudi. Inkubator je organiziran s sredstvi iz javno zasebnega partnerstva, v katerem so občinska sredstva, evropska sredstva in sredstva vrhniških podjetnikov, obrtnikov in kmetov. Urbana Vrhnika mora aktivno sodelovati s podeželjem. In obratno. Ponujamo eno od prijaznih rešitev: vrhniška blagovna storitvena kartica, ki je vez med mestom in podeželjem, vez med različnimi deležniki ponudbe hrane ali različnih turističnih storitev. Sodobna tehnologija nam pri tem lahko pomaga. Od QR kode za branje spletno dostopnih vsebin do navigacijskih koordinat odličnih butičnih turističnih destinacij. Anže je zagovornik sodobnega naprednega zadružništva, saj meni, da je takšna oblika organizacije in povezovanja različnih deležnikov odpornejša na številne stresne dejavnike v današnjem času.

Motivacija je ključen element za vsakega izmed nas. Pri svojem delu potrebujemo avtonomijo. Ljudje radi delamo tisto, kar sami izberemo, radi se v tem mojstrimo. V kolikor imamo opredeljen življenjski namen in smisel, vsako delo tudi lažje opravimo.

Učinki dobro organiziranih malih skupin imajo učinek tudi na trg dela. Učinki so lahko posredni (kot motivacijski moment, kot akcijski moment, kot antidepresivni moment) in neposredni (zaposlitev, samozaposlitev, honorarno delo). Človek lahko v razponu med življenjem in smrtjo že od zgodnjega otroštva in do pozne starosti dela (za preživetje) oziroma opravlja zeleno delo. Zeleno delo je delo, ki spoštuje človeka in naravo. Lahko predstavlja tudi vir preživetja. Ni nujno, da tok rezultatov dela teče preko tekočih računov bančnega sistema, preko pogodbe o zaposlitvi ali kot samozaposlitev. Večji kot je delež zelenega dela v življenju posameznika, več možnosti je, da bo opravljal delo na zelenem delovnem mestu. Zeleno delovno mesto ima značaj klasične zaposlitve. In zelena nit omenjenih procesov je prav motivacija. Motivacija ali motiviranost je v dobro organiziranih malih skupinah predvsem posledica odnosov, odgovornega ravnanja z ljudmi, socialne moči vodje in ustreznosti menjalnega razmerja.

In kje bodo te male skupine na Vrhniki našle svoje prostor? Ali je to vrtec, osnovna šola? Ali je na Vrhniki morda čas za srednjo šolo? Ali bi te formalno ali neformalno organizirane skupine različnih generacij našle prostor v namensko namenjenih prostorih in organizacijah? Ali je to Rokodelski dom? Ali je v vsakem podjetju in ustanovi poskrbljeno za prenos znanj med generacijami, za uvajanje novih delavcev, za njihovo spremljanje in mentoriranje? Ali je poskrbljeno za financiranje novih znanj in veščin?

Besedna zveza ZELENA DELOVNA MESTA je na kratko označena: ZDM. Novo besedno zvezo in omenjene kratico si lahko razlagamo tudi takole: zeleno, digitalno, manualno. Samo zeleno zagotovo ne bo šlo. Samo digitalno, prav tako ne. Kaj pa manualno, se pravi ročno? Naši predniki so znali in zmogli živeti in preživeti od zemlje in od sonca. V preprostosti življenja, pogosto v revščini, redko v brezskrbnem izobilju, so previharili zgodovino. Ves čas so se učili umetnosti preživetja in preživeli.

Kako bomo mi nadgradili in posodobili njihove izkušnje? Tradicija s sodobnim premislekom je lahko že inovacija! Časi so negotovi. Spoznavajmo stare rokodelske veščine in jih posodobimo. Spoznavajmo nove rokodelske veščine, učimo se novih tehnologij. Stalno in vedno znova jih posodabljajmo z digitalnimi veščinami, z veščinami s področja računalništva in vseh drugih najsodobnejših tehnoloških znanj. Raziskujmo nove svetove, nova področja znanj. Naj imajo inovacije prostor v naših vrtcih, v naših šolah, v naših številnih formalnih in neformalnih organizacijah in sredinah. Naj nobena generacija ne postane samozadostna, še manj zelo samotna in osamljena. Naj se mlajši učijo od starejših, naj se starejši učijo od mlajših. Naj se generacije vmes, učijo ena od druge. Skrbimo za medgeneracijsko sožitje, kjer vsak lahko nekaj da in vsak lahko nekaj prejme. Učimo se in gojimo primerno, spoštljivo in prijetno komunikacijo. Bodimo prijazni. Četudi nam pogosto ne uspe.

Gojimo odprtega duha, skrbimo za osebnostno rast. Mojo, tvojo, njeno ali njegovo. Poznate kratico
PHDS-O? Prosim, hvala, dogovorjeno, storjeno in … oprosti. Morda smo različnih razmišljanj in svetovnih nazorov. Spoštujmo se.

Naj se vrnem k začetni misli o fižolu. Če povzamem zapis novinarke in fižolozofinje Irene Štaudohar iz
Sobotne priloge, je Celo Charles Darwin fižol in ostale ovijalke zelo rad proučeval. Čeprav je bil Darwin bolehen, je fižol nosil s seboj v zdravilišče. Najbolj ga je navduševal zato, ker je znal svoje vitice spretno premikati v smeri opore, četudi jih je vsak dan malo premaknil. Kako mu to uspeva brez možganov, se je spraševal v svoji knjigi in pisal o tem, kako se znajo te navidezno statična bitja tudi premikati.

Spomladi smo zemljo okrog našega domačega fižola na njivi skrbno zakrili z zastirko, v suši smo ga večkrat zalili. Po avgustovem orkanskem vetru smo palice ponovno postavili ali dokončno zlomljenim palicam dali drugo oporo. Samo, da ni bil na tleh. S ščepcem znanja naših prednikov, z lastnim trudom in s potrpežljivostjo, nam je uspel lep pridelek. Če ste vsebino prebrali do konca, potem se gotovo spomnite osnovnošolskega poskusa s fižolom, kajne? Tudi drugim pripovedujte te zgodbe. »Zemlja je trda, nebo je visoko,« pravi pregovor. Fižol bo ob opori gotovo našel pot do svetlobe. Prav tako naša mladina in vsi prihodnji rodovi. SREČNO. Ideja 1890 je vaša notranja moč.

 Anže Grampovčan, Ana Mrzlikar, dr. Benjamin Leskovec, mag. Marko Gabrovšek