Skoči na vsebino

1890

Srednješolski kampus zelenih delovnih mest

»Za vzgojo enega otroka je potrebna cela vas.«

‘Mi smo tisti ki, ki ustvarjamo bodoče generacije.’ Ob misli na tako odgovorno nalogo, ki je hkrati temelj naše prihodnosti, nas lahko postane strah. Strah pred težo odgovornosti.

Po drugi strani pa nas mora pogled na mlade navdajati  z neverjetnim upanjem.  Misel M. Montessori, ‘otrok je tisti, ki gradi človeka’ in je zato tudi ‘upanje in obljuba za človeštvo’ nam dajeta veliko moči in zagona pri soustvarjanju naše prihodnosti. Verjamem, da ljudje imamo moč in pogum in da zato ne bomo obupali v času, ki ga živimo sedaj. Čas zagotovo ni lahek in je drugačen, kot smo ga bili še do pred kratkim vajeni. Spremembe so velike in so globalne: klimatske spremembe, draginja, vojne, bolezni, migracije, nespoštovanje ipd. so resnične situacije o katerih se še do pred kratkim nismo tako konkretno spraševali.

Na mladih svet stoji
Zavedamo se, da prihajamo v čas in svet velikih sprememb. Kakšne točno bodo te spremembe niti ne vemo. A dejstvo je, da so mladi tisti, ki jih bodo morali reševati… hitro bodo morali sprejemati odločitve, se hitro prilagajati… imeti bodo morali veliko vzdržljivosti in razvitih več različnih kompetenc in znanj.

Nova realnost > novi človek
Hitre spremembe nam kažejo novo realnost. To nas tudi vodi k odgovornosti, da otroke in mlade pripravimo na njihovo življenje v odraslosti nove realnosti. Čas nam narekuje regeneracijo človeka. Zato je danes bolj kot kdaj koli prej potrebna vzgoja, ki bo vodila človekovo osebnost k prepoznavanju človeške veličine. Pripraviti moramo človeka na novo obdobje. Človeka s konstruktivno močjo in ljubeznijo.

Četrta industrijska revolucija, ki temelji na digitalizaciji, zahteva nova znanja. Uvaja nova delovna mesta ter spreminja obstoječa. Vključuje velike količine podatkov, pridobljene v izredno kratkem času.

Na drugi strani je potrebno prepoznati demografske spremembe in starajočo se delovno populacijo. Zato se bo vedno bolj kazala potreba po poklicih, kot je skrb in varstvo starejših, opolnomočenje posameznika. Iskani bodo profili socialnega področja, socialni delavci, negovalci ipd. 

Glede na dejstvo, da je danes vsak trenutek na voljo mnogo informacij in je včasih težko razlikovati med resnico in neresnico, je naša naloga
pripraviti otroka na mnogotere izbire v življenju.  Na vsakem koraku se otroci soočajo z izbiro, ki sproža vprašanja in odgovore. Ta izkušnja IZBIRE nam oblikuje vrednostni sistem, ki deluje v naši zrelosti. Zrelost pa je SVOBODA.

Rojeni smo za delo

Z delom se razvijam, potrjujem, spoznavamo kdo sem, kako se lahko vključim v svet zunaj družine,  kako lahko prispevam … spoznavam kje sem močan in kje potrebujem pomoč.

Raziskave kažejo, da naj bi se spremenilo skoraj tretjino kompetenc, ki so danes pomembne za trg dela. Najbolj izpostavljene kompetence so:

 • inovativno razmišljanje
 • empatičnost
 • sposobnost hitrega prilagajanja
 • fokusiranje na cilj – jasen fokus
 • multidisciplinarnost

in tudi:

  • pogum, da vztrajamo, ko ostali obupajo
  • razmišljanje izven okvirov
  • strast in intuziazem
  • spretnost pri prilagajanju na hitre spremembe.

Samo diploma ali magisterij v prihodnosti ne bo dovolj. Potrebno bo aktivirati sposobnosti in veščine ter jih povezati z znanjem ter zahtevami konkretnega dela ali delovnega mesta.  Znanje bo prišlo do izraza, če bo otrok že v teku razvoja, v času šolanja pridobil vrline, kot so delavnost, vztrajnost, pogum/samozavest, ustvarjalnost, samoiniciativnost, mreženje/ biti vključijoč član skupnosti. Tako bodo lažje vstopali na trg dela, bodo cenjeni, sposobni se bodo hitro prilagoditi na spremembe in pomembno: lažje bodo prenašali težavne situacije.

Potrebno je skrbeti za stalen dotok novih znanj, se nenehno izobraževati, predvsem praktično izpopolnjevati. Zelo pomembno je biti širok, odprt in kritičen do različnih pogledov.  Da ostajamo vitalni je potrebno biti na tekočem z vsemi novostmi.

Vse zgoraj naštete pričakovane kompetence pa ne morejo priti do izraza, če nimamo razvitih osebnostnih lastnosti, kot so: vljudnost, spoštovanje, moralnost, sočutje, vest, pravičnost, solidarnost, delavnost, navdušenje in vedrina, odločnost, razumskost/razsodnost, redoljubnost, pristnost, iskrenost, odgovornost, splošna odprtost in podobne lastnosti, ki pomagajo k razumevanju kompleksnosti življenja človeka na zemlji ter skrbi za človeka in za planet.

Posameznik kot celovita osebnost

Celovita osebnost se odraža s tem, da v delovnih in življenjskih okoliščinah ravna iz svoje celosti, v skladu s svojimi načeli in stališči, etično, dosledno in odgovorno ter morda celo tvega sebe pri postavljanju ‘resnice in pravice’ (Pediček, 1985).

Končni cilj vzgajanja in izobraževanja je postati samostojna in neodvisna osebnost. To je tisti, ki se za svoje samostojno življenje ne zanaša na denar, pomoč ali čustveno oporo drugih ljudi. To je oseba z zdravo samopodobo in zdravim občutkom lastne vrednosti. To pomeni, da ne potrebuje potrditve drugih, da bi lahko sprejemal odločitve in se dobro počutil. Biti neodvisen pomeni tudi razmišljati samostojno in ne slepo slediti javnemu mnenju.

Pomagati otroku odkriti kdo je, je naloga vsakega starša, vzgojitelja, učitelja. To je odgovorna naloga celostnega okolja v kateri otrok odrašča.

Štiri ravni razvoja osebnosti

Pri tem se bomo pretežno naslanjali na spoznanja o otroku in otrokovem razvoju, kot ga je v svojem pedagoškem pristopu upoštevala dr. Maria Montessori in ga v današnjem času vse bolj  ceni tudi nevroznanstvena, pedagoška in psihološka znanost.

Dr. Maria Montessori je vzgoji pripisala celosten pomen in sicer da mora vsa ‘vzgoja in ves pouk služiti življenju’. Spodbujanje samostojnosti je cilj, ki ga ceni vsak starš in vzgojitelj in prav to mora biti tudi glavni cilj vzgajanja in izobraževanja.

Otroka motivira k samostojnosti njegova naravna potreba po učenju, napredku, razvoju. Naloga odraslega je, da spoštuje to močno potrebo po razvoju celovite samostojne osebnosti in skrbno pripravlja pogoje, ter odpravlja ovire na njegovi poti do samostojnosti.

»Otrok, ki se nikoli ni naučil delovati sam, usmerjati svojih dejanj, upravljati svojo voljo, odraste v odraslo osebo, ki jo je lahko voditi in se mora vedno naslanjati na druge.« (Montessori Maria, 1949)

Pot da otrok doseže samostojnost in neodvisnost je dolga in kompleksna. Preide preko štirih t. i. razvojnih ravnin:

Malček/zgodnje otroštvo (0 – 6 let)funkcionalna neodvisnost:

V prvem življenjskem obdobju so otroci osredotočeni na učenje o tem, kaj so stvari in želijo jih preizkusiti kako delujejo, kakšnega otipa, okusa, zvoka, vonja …  so. Malčki se prilagajajo okolici v fizičnem in stvarnem smislu. Hkrati pa gradijo svoj občutek o sebi kot sposobnem, cenjenem in ljubljenem bitju.

Uveljavljena fraza za to razvojno obdobje: “Pomagaj mi, da to naredim sam.”

Otroštvo/šolar (6-12 let)intelektualna neodvisnost:

Otroci v šolskem obdobju naredijo očiten napredek iz ‘kaj je to?’ v ‘kako to deluje?’ in ‘zakaj je to tako?’ Neodvisnost ne pomeni več le, da stvari počnejo sami, ampak tudi, da sami razmišljajo.  To je obdobje akademskega učenja. Hočejo razumeti od kod prihajajo in kam gredo, sprašujejo se o velikih življenjskih vprašanjih ter želijo pridobiti kulturno zavest in razumevanje.

Ključna fraza za to razvojno obdobje: “Pomagaj mi, da se tega naučim sam.”

Mladostništvo (12-18 let)socialna neodvisnost:

Tretjo razvojno ravnino pogosto imenujemo “vzporednica” zgodnjemu otroštvu. Tako kot malčke tudi adolescente, bolj kot učenje, privlačijo dejavnosti iz resničnega življenja. Mladostniki imajo veliko željo in potrebo po resničnem delu zunaj meja učilnice, vendar tokrat v kontekstu ugotavljanja, kdo so in kako se vključevati v svet zunaj družinske celice. Želijo postati enakovreden člen socialne družbe.

Za to razvojno obdobje se ujema stavek: “Ne govori / ne pridigaj mi, kaj naj počnem. Daj mi priložnost da se preizkusim sam, da se sam odločam in prepoznam svoj ‘jaz'”

Zgodnja odraslost (18-24 let)moralna neodvisnost:

Razvoj se v teh letih še vedno odvija in se ne ustavi samovoljno pri 18 letih, kot je kulturno ustaljeno. To je čas, ko mladi odrasli postajajo zrele osebnosti, iščejo možnosti za finančno neodvisnost, želijo odkriti svoje mesto v svetu, svoje poslanstvo (poklic), ustvarjajo si službo.

To razvojno obdobje se ujema z mislijo: “Kaj naj delam? Kaj je moje poslanstvo?”

Na pragu odraslosti

Kdo je? Najstnik / srednješolec > študent/mlad odrasel

Da se laže lotimo pomoči in pripravljanja primernega okolja za razvoj mladega človeka, ki je na pragu odraslosti in v sebi nosi potencial odgovorne, skrbne, moralne, ustvarjalne  odrasle osebnosti, si najprej poglejmo nekaj značilnosti posameznega obdobja.

Mladostništvo 12 do 18 let  “Ne pridigaj mi kaj naj počnem. Daj mi priložnost da se preizkusim sam, da se sam odločam in prepoznam svoj ‘jaz’

Adolescenti so pogosto napačno razumljeni in podcenjeni (podobno kot malčki). V nasprotju z osnovnošolskim otrokom, v adolescenci akademsko učenje ni prednostna naloga. Tako kot malčka tudi najstnika privlačijo življenjske spretnosti in uporaba le teh v resničnem življenju, le da tokrat ne odkriva občutka lastnega jaza, temveč odkriva svoj ‘družbeni jaz’ ali drugače, odkriva kdo je in kakšna je njegova identiteta zunaj družine.

Ugotoviti, kakšno je moje mesto v tem svetu, ni enostavno in je veliko večje od “priprave na študij”, zato je v tem obdobju pomembno, da nas ne zanese pretirano poudarjanje akademskega učenja na račun spoštovanja njihove socialne in čustvene rasti.

Pojavijo se tudi telesne spremembe, ki jim sami težko dohajajo, potrebujejo več spanja in kmalu nas zanese, da jih želimo pretirano usmerjati na osnovi naših občutkov. Bolj ko poskušamo nadzorovati, kaj bi morali početi – ali kdo bi po našem mnenju morali postati, bolj jih oviramo pri odkrivanju njihovih lastnih potencialov, njihove lastne identitete.

Najstnikom brez skrbi zaupamo odgovornost, vendar je za to pogoj da jim omogočimo samostojnost in avtonomijo. Prav je, da se socialna neodvisnost obravnava kot običajen del učenja (in ne v kot boj za oblast).

 Zgodnja odraslost 18 do 24 let  “Kaj naj delam? Kaj je moje poslanstvo?”

Če je šlo na vseh treh prejšnjih razvojnih nivojih (0-6, 6-12, 12-18 let)  po sreči, bo obdobje 18 do 24 let, obdobje, ko bo posameznik prestopil na prvo stopnjo odraslosti in zaznamovala ga bo moralna neodvisnost.

To je čas, ko se združijo funkcionalna, intelektualna, družbena in moralna neodvisnost, kot tudi začetki ekonomske neodvisnosti. Vse to pomaga posamezniku odgovoriti na vprašanje: »Kaj lahko dam svetu, kaj lahko naredim za svet?«

 DRUŽBENA  REFORMA

Socialna/družbena reforma je preoblikovanje in prenova kulturno sprejetih zakonov in norm v luči novih kulturnih paradigem. Opredelitev družbene reforme dopolnjuje misel, da se reforma lahko zgodi na lokalni, regionalni, nacionalni ali celo globalni ravni. (R. Pollard)

Družbena organizacija je nit, ki povezuje številne dejavnike. Človeške značilnosti in potrebe članov skupnosti so enake, vendar se kažejo drugače, gede na razvojno stopnjo posameznika, osebnostne značilnosti ipd. Zdrava držbena organizacija, neglede na to, daje posamezniku občutek pripadnosti. Vsak, od otroka dalje, je vzporedni posameznik, ki dejavno deluje v skupnosti.

Mehanizem družbenega življenja temelji na gospodarskem življenju, to je proizvodnja in menjava. V proizvodnjo in menjavo so neločljivo vključeni morala, povezanost z drugimi, soodvisnost. Proizvodnja in menjava zagotavljata delo, prek katerega mladostnik konkretno izkuša soodvisnost in moralnost.

Če želimo spreminjati družbo na bolje, če želimo vzgajati za mir, moramo izhajati iz otroka.

Družbena organizacija, ki mladostniku pripravlja pogoje za njegov celostni razvoj in mu omogoča doseganje socialne in ekonomske neodvisnosti

Mladostnik, ki bo zmogel živeti trajnostno prihodnost – ki bo spreminjala družbo, potrebuje t. i. ‘pripravljeno okolje’, ki ga omogočajo oz. organizirajo odrasli. Z razliko od življenje odraslih, katerih okolje je nepripravljeno okolje.

Mladostniki potrebujejo živo družbo, ki jo s proizvodnjo in menjavo povezuje delo odraslih. Tako lahko razvijejo spoznanje o svoji individualni vlogi v skupnosti in izkusijo soodvisnost.

Da bi družba dobro delovala in mladostnikom omogočala doseganje socialne in ekonomske neodvisnosti, se mora organizirati neke vrste organizacijo ali strukturo. Zaradi naravnih potreb in značilnosti mladostnika, mladostniki / srednješolci potrebujejo določeno(posebno) vrsto življenja v družbi.

To je mladostniška družbena organizacija. Okolje pripravljamo na način študija in dela. Tej vzpostavitvi se morajo pridružiti različne oblike dejavnosti (polovičarsko prizadevanje bo privedlo do neuspeha). Delo v trgovini, hotelu, obrtniški delavnici ali na kmetiji, bo dopolnilo celoto. To je delo, ki ponudi ključne izkušnje odraslega življenja. Na ta način se rodi novo družbeno bitje, odrasla oseba.

Pomemben vidik je, da mora biti delo za vse, da se zavedajo, da so del skupnosti. Spoznati morajo drug drugega. Pomembno za mladostniško družbeno okolje je, da vsebuje različne dejavnosti in ne le izključno intelektualne vsebine. Pomemben element je rastoče čustvo posameznikove vesti, ki se razvija skozi in s pomočjo družbenih izkušenj.

Vključenost mladostnika v družbeno prakso proizvodnje in menjave so zanj ključne izkušnje. Zagotavlja mu delo, prek katerega mladostnik doživlja soodvisnost, moralnost in povezanost z drugimi.

Družbena organizacija mladostnikov mora mladostniku zagotoviti izkušnjo dela za druge in odvisnosti od drugih, kot resnično delo, ki pomeni delitev dela. Na primer pridelava ali priprava hrane, ko morajo delati nekaj, od česar je odvisen nekdo drug. Občutek biti pomemben člen delujoče skupnosti,  mora biti “merilo življenja”. Pomembno je tudi žrtvovanje za druge, za skupnost. Delo je treba doživljati kot prispevek k skupnosti.

Namen družbene organizacije mladostnikov je konstruktivna dejavnost, ki prispeva k samouresničitvi.

Pomembno je, da mladostnik živi resnično življenje in ne sme biti le lekcija o morali in vrednotah. To pa je možno le v družbenem kontekstu. To spodbuja disciplino in združevanje ter podpira potrebo po osebnem dostojanstvu in pravičnosti.

Mladostniki razumejo moči svojih prijateljev in od njih ne zahtevajo več, kot zmorejo. Ne iščejo enakosti. Sposobni so spoštovati razlike in potrebe drugih.

Za samouresničitev mladostnik potrebuje kraj kjer živi skupaj s sovrstniki (‘svobodno’ ločeno od družine), To jim daje možnost socialnih izkušenj, skrbi za udobje, red, vzdrževanje, finance itd. In bistvo je, da vse to resnično počnejo v resničnih situacijah.

Imeti morajo izkušnjo gradnje ‘supernature’, preoblikovanja zemlje, tako lahko vidijo, da z delom lahko spreminjajo. Mladostniki morajo imeti izkušnje z oblikovanjem svojega okolja in to jim moramo zagotoviti.

 Naše upanje je, da bodo, ko bodo prišli v svet odraslih, res naredili spremembe.

 SREDNJEŠOLSKI KAMPUS ZELENIH DELOVNIH MEST – Upanje in priložnost za Vrhniko – za svet

V Vrhniškem okolju se nam kar ponuja ta možnost. Možnost oblikovanja srednješolskega kampusa oz. srednješolskega mesteca je prostor bivše vojašnice na Stari Vrhniki, kot nalašč. Tam je že vrtec, v bližini osnovna šola, obrtno poslovna cona, možno je vključiti starejše – dolgotrajna oskrba, v neposredni bližini v Inkluzivnem parku nastaja učna kmetija, Vrhniško okolje je tudi bogato zgodovinsko kulturno okolje, je predmestje glavnega mesta in še mnogo pomembnih elementov bi lahko našteli.  Tu bi imel najstnik široke možnosti resničnega učenja in dela ter v varnem okolju živeti v povezani skupnosti sovrstnikov in krajanov. In to je vse kar mlad človek, ki je na pragu odraslosti potrebuje, da se razvije v odgovorno, moralno in etično osebnost. Osebnost, ki ji bo mar.

Za konec lahko ugotovimo, da se na ta način spontano in naravno poveže vse štiri stebre: mlade, obrtnike, podjetnike in kmete, se ustvarjajo delovna mesta, ki jih zasedajo ljudje z idejami, znanjem, občutkom pripadnosti in odgovornosti.

Skupaj na poti. Skupaj je bolje.

Eda Šteblaj, pedagoginja in terapevtka montessori in Ožbe Šteblaj, okoljski manedžer