Skoči na vsebino

1890

Ema Goričan in Slaščičarna Berzo

Neprecenljiv prispevek in skupnosti darovano delo, sta  zgolj dva razloga, da smo v 1890 prepoznali ključno vlogo Eme Goričan in slaščičarne Berzo na področju krepitve prostovoljstva, solidarnosti, podjetnosti, identitete, turizma in vključenosti posameznikov v kraju in širše.

Ema Goričan se je rodila leta 1948 na Stari Vrhniki in se izobrazila za gostinskega tehnika. Po upokojitvi jo je zamikala zgodovina in jo takoj navezala nase. Poleg intenzivnega raziskovanja rojstnega kraja sta z možem prevzela še oskrbovanje zavetišča na Planini nad Vrhniko in to počela zavidljivih 15 let v veliko bolj okrnjenih okoliščinah napram današnjim. Skrbela sta za domačnost, pristnost, turistično prepoznavnost in edinstvenost zavetišča z odlično gostinsko ponudbo. Ema je raziskala tudi 400-letno zgodovino in domača imena, ki danes krasijo starovrhniške hiše. Izdelala je rodovnike prednikov gospodarjev ter rodbinske povezave. 25 let je hodila v arhive in se za potrebo branja starejših virov naučila celo branja gotice, kar se je razvilo v učenje kaligrafije. Gradivo o pričevanju in načinu življenja v preteklosti je zbrala v sedmih skriptah. Odkrila in raziskala je mnogo dogodkov na Vrhniki, ki jih je objavila in predstavila v člankih, skriptah, intervjujih, časopisih, na radiu, televiziji ter seveda tudi v domači dvorani za občane Vrhnike.

Leta 2015 je Ema v samozaložbi izdala knjigo velikega formata z naslovom Hiše se spreminjajo, sledovi ostajajo, v kateri je predstavljena zgodovina s fotografijami in opisi 65 domačij iz Stare Vrhnike. Zgodovino in dediščino vasi ohranja tudi s snemanjem kulturnih prireditev in spominov sovaščanov s Stare Vrhnike, ki jih ima že za 400 ur in jih bo strnila v knjigi z naslovom Povedane zgodbe. Imela je pomembno vlogo pri snovanju in izvedbi dokumentarnih razstav o zgodovini 65 hiš in znanih starovrhniških mojstrih. Je tudi ena izmed povezovalnih členov starejše in mlajše generacije, saj kleklja skupaj z vaškimi otroki. Z oblačenjem narodne noše ohranja nesnovno kulturno dediščino, za povrh vsega pa je bila kar 8 let v občinskem svetu in je ena izmed rednih bralcev Cankarjevih del.

Poleg vseh dejavnosti, ki jih kljub svoji starosti še vseeno ne zanemarja, se ukvarja še z rodoslovnim turizmom in pripravo člankov za v Vrhniške razglede ter z izidom nove samostojne knjige. Svojim prispevkom in podvigom primerno je tudi prejemnica mnogih nagrad, npr. občinske bronaste plakete Ivana Cankarja, srebrne značke Muzejskega društva, priznanja planinskega društva Vrhnika, priznanja TD Blagajana, Kulturnega društva Stara Vrhnika …

Slaščičarna Berzo, deluje že več kot 90 let, natančneje od leta 1932, ko je to zgodbo začel Berzat Aliriza na Vrhniki. Najprej so bili nasproti Črnega orla, čez 40 let pa so se ustalili pod Cankarjevo spominsko hišo, kjer so še danes. Najprej je Berzat želel svojo dejavnost preseliti v Ljubljano, vendar so mu prošnjo zavrnili, kar je bila zanj tedaj smola, za Vrhniko pa zagotovo sreča, saj s svojo vrhunsko ponudbo in sodelavci širi dobro ime Vrhnike. Po njegovi smrti je dejavnost prevzel njegov sin Abdi, po Abdijevi smrti leta 2011 pa njegov sin Muhamedsejda, ki posle uspešno prenaša na svoja sinova Berzata in Medima.

S svojo prizadevnostjo in podjetnostjo slaščičarna Berzo krepi identiteto kraja na gospodarskem, turističnem in zgodovinskem področju. Tradicija slaščičarske obrti se tako ohranja in uspešno prenaša na naslednje rodove, ki nadaljujejo obrt, delujočo še dandanes. Slaščičarna Berzo zagotovo spada med največje ambasadorje in promotorje Vrhnike in s tem tudi Stare ceste. To dokazujejo številna priznanja in pohvale, ki se vrstijo vsa leta, npr. leta 2017 priznanje Turističnega društva Blagajana Vrhnika za najlepše urejen poslovni objekt. Najbolj prepoznavna nagrada izhaja iz leta 2022, ko so premagali vso konkurenco in od turistične in gostinske zbornice Slovenije prejeli nagrado Naj krof Slovenije 2022. So tudi prejemniki Vrhniškega priznanja Odlično je, Vrhniško je. Tudi v letu 2023 so bralci portala Ljubljana.info iz vse Slovenije, podali mnenje, da spečejo najboljše krofe ravno v vrhniški Slaščičarni Berzo. S tem so upravičeno največji promotorji turizma, podjetništva in obrtništva v kraju in tudi širše v regiji. Stara cesta pa je posledično dnevno še bolj obiskovana.

Slaščičarna Berzo živi tudi humanitarnost in solidarnost, kar se kaže ob vsakem večjem dogodku, ko podarjajo slaščice različnim organizacijam, vrtcem, šolam, ostarelim v Domu upokojencev Vrhnika, Rdečemu križu, na Argonavtskih dnevih, pustovanjih in drugih kulturnih prireditvah …

Delo, ki sta ga Ema Goričan in kolektiv Slaščičarne Berzo nesebično posvetila prepoznavnosti Vrhnike je ogromno in predstavlja pomemben navdih vsem generacijam, ki bodo v prihodnje krojile prihodnost.