Skoči na vsebino

1890

Ideja 1890

Zelena prihodnost, ZA mlade edina razvojna priložnost!

1890 ima integriteto, vizijo in vztrajnost, ki jo potrebujemo na jasno začrtani razvojni poti v zeleni prehod. Razvojni načrt do 2030+ smo zgradili na osebnih življenjskih zgodbah krajanov. Šli smo med ljudi in slišali smo vaše (za)misli.

Idejo 1890 bomo udejanjali z novo strategijo vodenja in ob izdatni podpori slovenske vlade. Identiteto kraja bomo gradili na naravni in kulturni dediščini kraja ter s pomočjo in v sodelovanju s številnimi društvi, mladimi, podjetji, strokovnjaki in razvojno naravnanimi kmetijami, ki naj postanejo gonilna sila družbenega dogajanja v srcu kraja in zelenem prstanu podeželja.

 

 Privoščimo si srečo, uspeh, radost in zdravje, da bomo lahko sodelovali na poti v povezano skupnost zelene prihodnosti. Ne bojimo se izzivov in jih želimo iskati skupaj z vami, da bi bila lahko edina stalnica na naši skupni razvojni poti sprememba na bolje.

Skupaj naredimo več in bolje za vse!

Pisalo se je okrog leta 1890, ko se je na Vrhniki rodila IDEJA – povežimo se in s skupnimi močmi prispevajmo družbi in okolju v katerem živimo. Takrat so se povezali vrhniški veljaki, nastalo je Olepševalno društvo (predhodnik današnjega Turističnega društva Blagajana) in na zelenem prstanu Vrhnike so vzniknili družbeni kotički Močilnik, Star Maln, Planina, … Nekaj desetletij kasneje je vzniknila podobna IDEJA, ko velika družbena vrhniška podjetja prispevajo bazen, smučišče Ulovka, Cankarjev dom s kino dvorano, športno dvorano,… in Vrhnika je živela tudi v srcu kraja. Med tem so se časi spremenili, objekti so zastareli, iz velikih tovarn pa je nastalo ogromno malih obrtnikov in podjetnikov, a prenekateri od njih se je odpravil iskat boljše poslovne pogoje v sosednje občine ali celo v tujino.

Tudi danes se rojevajo pomembne IDEJE za zeleni razvoj. A pogosto se zatakne pri njihovi realizaciji. Kako to odpraviti?

Najprej se moramo zavedati, da je sredstev v obstoječem proračunu občine Vrhnika premalo, da bi strategijo občine lahko naravnali razvojno. V tej zvezi je potrebno aktivirati tri ključne dodatne vire sredstev in sicer: EU sredstva, dodatna sredstva iz integralnega proračuna Republike Slovenije in zasebni kapital. Vse to bo ob novi strategiji vodenja občine omogočilo razvoj in s tem povezan socialni razcvet kraja, ki bo pozitivno vplival na nova delovna mesta, razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju, uspešno reševanje stanovanjske problematike mladih, trajnostno oskrbo z vodo, razvoj komunalne infrastrukture v kraju ter celovito zdravstveno oskrbo občanov vseh generacij (telesno, duševno in duhovno).

Vrhniko zaznamujeta dva predela, ki sobivata drug ob drugem – zeleni prstan in srce kraja.

Zeleni prstan zagotavlja več funkcij: produkcijo čistega zraka, vodne vire, pridelavo hrane, surovine za gradnjo kot so les in kamen. Omogoča pa tudi mir, zasebnost, dih jemajoče poglede, divje gozdove in bogato kulturno krajino. Kot tak ima velik potencial za razvoj zelenega butičnega turizma, revitalizacijo površin za šport in rekreacijo na prostem ter možnosti za številne dopolnilne dejavnosti, ki so ključnega pomena za razvoj manjših kmetij in obstoj kvalitetnega življenja ter bivanja na vasi.

Srce kraja predstavlja identiteto Vrhnike, Cankarja, staro mestno jedro z glavno žilo Ljubljanico, ki v sozvočju s parkom na sv. Trojici daje mestu vsakdanji utrip in delovna mesta. Srce je odprto za druženje, dogodke, kulturo, šport, bivanje, medgeneracijske dejavnosti z vključeno srebrno generacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa. Tu je potencial za obuditev Stare ceste, nadaljno krepitev športnega parka, ponovno obuditev razstavišča Moja Ljubljanica in ureditev enega od izvirov Ljubljanice – Močilnika. Z revitalizacijo sv. Trojice v  urejen park pa kraju dodamo še zelena pljuča.

Verjamemo,

da je vsak izmed nas lahko veleposestnik dobrih IDEJ z voljo po njihovi realizaciji. Zato je čas, da se ponovno združimo in po vzoru naših prednikov prispevamo najprej IDEJO, nato pa po najboljših močeh stremimo k njeni realizaciji. Občina ali regija je kot velika in močna družina tista, kjer starejši s svojimi modrostmi, znanjem, izkušnjami, poznanstvi in občasno tudi finančno, podprejo mlade veleposestnike dobrih IDEJ pri njihovi realizaciji. Tako gre rod naprej in za vse je poskrbljeno. Enaka harmonija lahko žene tudi naš kraj, da skupaj naredimo več in bolje za vse. Mlade s svojim zgledom spodbujajmo, da oblikujejo svoje pomembne in trajnostne ideje, ker imajo moč in pogum, da jih realizirajo za vse nas, za našo skupno zeleno prihodnost.

Kako udejanjiti IDEJO 1890? S povezovanjem in znanjem strokovnjakov, usposobljenih podjetij in organizacij v kraju se najprej zagotovi izdatnejše pridobivanje evropskih sredstev; z vključevanjem in aktivacijo podjetnikov in obrtnikov na Vrhniki se zagotavlja nova delovna mesta in dodatne vire za financiranje investicij. Z odpravo anomalij v Občinskem prostorskem načrtu ter pohitritvijo birokratskih postopkov, ki zavirajo dolgoročni trajnostni razvoj Vrhnike, smo skoraj že rešili pomemben izziv na Vrhniki.

 

Kdo stoji za idejo 1890?

1890 smo IDEJA, ki deluje! To so več krat pokazali naši predniki, mi pa jo prenašamo v sedanjost ZA prihodnost. To smo »Vršnčani« in  Vrhničani, ki stojimo na temeljih naših prednikov in gradimo skupno zeleno prihodnost. Po večini mladi veleposestniki dobrih IDEJ in njihove realizacije. So pa med nami tudi starejši, modri, izkušeni krajani z dobrim srcem in poštenimi mislimi. Odločeni smo, da podpremo vsako IDEJO, ki nas odgovorno vodi v boljši jutri in zeleni prehod, omogoča delovna mesta, odpira mladim možnosti za ustvarjanje dostojnega življenja z dostopno lastno streho nad glavo. Spoštujemo tako modrost starejših kot tudi (pre)izkušnje priseljencev (iz sosednjih krajev Slovenije, kot tudi iz tujih dežel) in jih vključujemo v svojo sredino. Cenimo delo in ideje ter podpiramo vizije, ki stremijo k njihovi realizaciji.

1890 ima integriteto, vizijo in vztrajnost, ki jo krajani potrebujemo na jasno začrtani razvojni poti v zeleni prehod. Šli smo med ljudi in slišali smo vaše (za)misli, da smo razvojni program do 2030+ zgradili na vaših osebnih življenjskih zgodbah. Idejo 1890 bomo udejanjali z novo strategijo vodenja kraja in ob izdatni podpori slovenske vlade. Identiteto kraja bomo gradili na naravni in kulturni dediščini ter s pomočjo in v sodelovanju s številnimi društvi, mladimi, podjetji, obrtniki in kmetijami na Vrhniki, ki naj postanejo gonilna sila družbenega dogajanja na Vrhniki in njeni okolici.

Privoščimo si srečo, uspeh, radost in zdravje, da bomo lahko družno sodelovali na poti v povezano skupnost bogate prihodnosti. Ne bojimo se izzivov in jih želimo iskati skupaj z vami, da bi bila lahko edina stalnica na naši skupni razvojni poti sprememba na bolje.

V besedilu pesmi in sliki je na duhovit način predstavljena ideja 1890 tudi v slovenski pesmi Oče naš, pevca Andreja Šifrerja. Uživajte v poslušanju in gledanju videa.