Skoči na vsebino

1890

Načrt

Kako doseči IDEJO 1890? S povezovanjem in znanjem dotičnih strokovnjakov, podjetij z izkušnjami in renomiranimi organizacijami v kraju se najprej zagotovi izdatnejše pridobivanje evropskih sredstev; z vključevanjem in aktivacijo podjetnikov, obrtnikov in kmetov na Vrhniki se zagotavlja nova delovna mesta in dodaten investicijski kapital. Z odpravo anomalij v Občinskem prostorskem načrtu ter pohitritvijo birokratskih postopkov, ki zavirajo dolgoročni trajnostni razvoj Vrhnike z okolico, smo skoraj že uspešno naslovili pomemben izziv kraja.

Vsak sokrajan, je vabljen, da gradi IDEJO 1890 in prispeva delček sebe ter pomaga soustvarjati naš skupni lepši danes in jutri. V kolikor vam je mar zase, predvsem pa za svoje potomce ste vabljeni, da odgovorno sodelujete po svojih zmožnostih.

Mladi ne čakajmo, korajžno stopimo na pot za naš jutri skupaj z našimi izkušenimi in dobronamernimi odraslimi.

Plan A za Vrhniko v obdobju 2022 - 2026+

 1. Sprememba OPN Vrhnika za potrebe reševanja stanovanjskih vprašanj mladih, razvoja dopolnilnih dejavnosti kmetij, trajnostnega razvoja, zelenega turizma in širitve dejavnosti podjetij ter obrtnikov; s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest v kraju bivanja, boljše kvalitete bivanja in zmanjševanja dnevne migracije ljudi, kar povzroča težave v prometu.
 2. Omogočiti aktivacijo potenciala mladih in kmetij na podeželju v treh ključnih smereh: dodajanje vrednosti lesu, lokalnim kmetijskim proizvodom in butičnemu zelenemu trajnostnemu turizmu, ki ga ne smejo ovirati ali zaustaviti ozki interesi peščice ljudi brez tehtnih proti argumentov.
 3. 100.000 EUR letno mladim kmetom za posodobitev njihovih kmetij, zagon dopolnilnih dejavnosti in povečanje samooskrbe kmetij.
 4. Zagotavljanje dostopnih in kakovostnih primarnih zdravstvenih storitev telesnega in duševnega zdravja za vse občane, s poudarkom na zdravstveni oskrbi na domu srebrni generaciji.
 5. Enakopravno povečanje sredstev za letno financiranje vseh društev in krajevnih skupnosti na Vrhniki s ciljem enakomerne krepitve kulture, športa, prostovoljstva, solidarnosti, samoorganizacije prireditev in lastne izvedbe projektov.
 6. Sooblikovanje področnih strokovnih delovnih skupin ali skupne regionalne razvojne agencije z več deležniki v kraju in regiji za pripravo izhodišč in strokovnih podlag za pridobivanje in črpanje razvojno-infrastrukturnih EU ter nacionalnih virov sredstev.
 7. Zagotavljanje in ohranjanje kompetentnih kadrov za usmeritev v učinkovito vodenje, večjo dostopnost storitev javnega servisa, kakovosti in razvoja komunalnih, primarnih zdravstvenih storitev ter modela trajnostne oskrbe z vodo.
 8. Na lokaciji Stare pošte (Lavrenčičeve hiše) in sredstvi države vzpostaviti medgeneracijski center za druženje in aktivno vključevanje na Vrhniko priseljenih družin, mladih, otrok, umetnikov ter starejših v skupnost, vse v luči revitalizacije kulturne dediščine kraja in sanacije nepremišljeno dragega nakupa nepremičnine občine v obdobju 2018-2022.
 9. Razvijanje veščin mladih na področju tehniške kulture, digitalnih vsebin, umetnosti in podjetnosti na lokaciji Rokodelskega doma in širše.

Plan A za Vrhniko v obdobju 2026 - 2030

 1. Izgradnja razbremenilne obvozne ceste po trasi »Tankovske ceste« s ciljem zmanjšanja tranzitnega prometa na Tržaški cesti, ki poteka skozi srce kraja.
 2. Nadaljnji razvoj športnega parka za potrebe športa in industrije dogodkov na prostem iz državnih, EU ali zasebnih virov sredstev, ki izdatno ne bremenijo občinskega proračuna.
 3. Vzpostavitev interpretacijskega parka Močilnik v smeri varovanja naravne vrednote, vodnih doživetij, krepitve identitete izvira Ljubljanice in 5 zvezdične kulinarike z zelenimi nastanitvami za umetniško rezidenco.
 4. Vzpostavitev infrastrukture, ki omogoča izvajanje vzgojno-izobraževalnih vsebin in programov dolgotrajne oskrbe za vse generacije, hkrati pa predstavlja zelene površine za rekreacijo, oddih in dogodke na prostem, v srcu kraja na Sv. Trojici.
 5. Podpora programom celostne vzgoje generacij prihodnosti, ki so ključne za dolgoročno uresničevanje IDEJE 1890 in življenja na sploh. V tej zvezi si bomo prizadevali k ozaveščanju, informiranju in opolnomočenju občanov, za komuniciranje, pripravo predlogov, vključevanje in reševanje izzivov občanov, krajevnih skupnosti, prvih iskalcev zaposlitve ter investitorjev na ravni občine in širše regije.
 6. Podpora kmečkemu turizmu, športno-rekreacijskim outdoor programom, gorskemu kolesarjenju v naravi, skupnostnim vrtovom in pametnim vasem na destinacijah zelenega prstana Vrhnike, kot so: Star maln, Zaplana, Planina, Ulovka, Kuren, Podlipa, Ligojna, Sinja Gorica, Bevke, Ljubljansko barje in Bistra.
 7. Skrb za ohranjanje naravnih virov, varovanje kulturne dediščine, oživljanje kmetijstva in trajnostno rabo naravnih danosti s ciljem strokovnega in odgovornega vključevanja doživetij v ponudbo ter identiteto kraja, ki naj jo zaznamujejo: plovnost Ljubljanice, Cankar, Ljubljansko barje, Ajdi, mostiščarji, deblak, 5.200 let staro kolo, Bistra, Star maln, Rupnikova linija in Rimski zid.
 8. Krepitev in nadaljnji razvoj zelenih in družbeno trajnih turističnih produktov na in ob Ljubljanici v smeri trajnostne mobilnosti, zelenih oblik nastanitev ter lokalnih kulinaričnih doživetij v celotnem porečju Ljubljanice. Ljubljanica, reka, ki povezuje.
 9. Revitalizacija starega mestnega jedra Stare ceste, tržnice in Črnega orla v smeri razpršenega hostla za delavce, podjetnike, umetnike in digitalne nomade; s sočasno krepitvijo ponudbe coworking prostorov, male obrti, galerij, lokalne ponudbe hrane, manjših trgovin na sistem rinfuze, turističnih doživetij Cankarja in koncepta proste izmenjave hrane, oblačil ter drugih dobrin med krajani.

Regijski plan A za Notranjsko v obdobju 2022-2030

 1. Širitev Notranjskega regijskega parka, od Cerknice do meja Ljubljanskega barja.
 2. Formiranje vodilne regionalne trajnostne zelene turistične destinacije
 3. Oblikovanje regionalne razvojne agencije Notranjske in LAS z več sosednjimi občinami na področju zelenega prehoda.
 4. Pridobitev izdatnih EU sredstev za razvojne projekte in javno infrastrukturo.
 5. Pritegniti zasebne investicije in mlade v lokalno okolje, da lahko ustvarimo nova kvalitetna zelena delovna mesta v kraju bivanja.
 6. Regionalno sodelovanje na projektih, ki jih podpira in financira država ter EU.
 7. Zagotovitev prostorskih možnosti in programov za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe starejših z različnimi organizacijskimi pristopi (dom starejših, oskrba na domu, dnevno varstvo, varovana stanovanja itd.) standardnih in nadstandardnih izvedb. Tudi z vzpodbujanjem zasebne iniciative na primarni ravni in v okviru nadstandardnih oskrbovanih stanovanj.
 8. Vzpostavitev plovnosti Ljubljanice do zelenega prstana občine Vrhnika.
 9. Sodelovanje pri razvojnih, urbanističnih, družbenih in športnih izzivih regionalnega in nacionalnega pomena, kot npr. trajnostna oskrba z vodo, obrtno-podjetniška cona, naravni regijski park, srednja šola na Vrhniki, povezane kolesarske poti, urejen potniški promet, boljša prometna varnost, razvoj mikro mobilnosti, dobre cestne povezave in močni športni klubi.

Poslanica 1890, dr. Benjamin Leskovec, Razvoj za preboj

Za ogled videoposnetka pritisni na fotografijo.