Skoči na vsebino

1890

Prizadevanja

»Problemov ne bomo rešili z istim načinom razmišljanja, kot smo jih ustvarili«, je rekel Albert Einstein. Bodimo odprti za nova znanja in se učimo vsak dan.

OBČINA - Vrhnika

 1. Podprli bomo vsakega županskega kandidata, ki je kompetenten in osebnostno sposoben biti vključujoč do vseh ključnih deležnikov v kraju,
 2. Podprli bomo župana, ki je sposoben kraj voditi razvojno v smeri zelenega prehoda in je povezan z nacionalnim nivojem odločanja, kar omogoči pridobitev dodatnih izdatnih virov financiranja tako na ravni države, kot EU. Občinskih proračunskih sredstev žal ni dovolj za razvojno naravnan proračun kraja.
 3. Smo alternativa trenutni strategiji vodenja Vrhnike z okolico, ki je nepremišljeno trošila občinski denar iz glavarine države, drago in nespametno kupovala nepremičnine, večjega pridobivanja in črpanja EU denarja ter vključevanja krajevnih skupnosti in investitorjev pa ni zagotovila.
 4. Našo podporo bomo zagotovili imenovanju direktorja občinske uprave, ki bo sposoben zagotavljanja izdatnih dodatnih virov nepovratnih sredstev za razvoj občine, lobiranja, znal prisluhniti ljudem ter bo zagotovil sodelovanje in vključevanje kompetentnih ljudi pri razvojnih projektih do 2030+, katerim se strokovnjaki sedaj izogibajo zaradi nastalega toksičnega delovnega okolja.
 5. Podpiramo kompetentnega podžupana za infrastrukturo, pridobivanje EU sredstev in privabljanje investicij, ker le to zagotavlja zeleni in trajnostni razvoj kraju ter priložnost za mednarodno uveljavitev na poti v trajnostni zeleni prehod kraja.
 6. Za strokovno delo v okolju in prostoru želimo vključiti izkušenega občinskega urbanista in izbrati kompetenčni urbanistični biro, za pripravo skupne razvojne in prostorske strategije in kasnejše ažurno ter proaktivno reševanje konkretnih prostorskih izzivov tako občine kot tudi občanov ter investitorjev, ki nimajo vedenja za soočenje s tovrstnimi izzivi.
 7. Podpiramo kompetentnega podžupana za družbene dejavnosti, šport in kulturo, ki bo zagotovil enakopravno obravnavo in razvojne možnosti vsem programom društev, transparentno upravljanje družbene infrastrukture ter našel primerno okolje in prostor za umetniško rezidenco ter alternativno kulturo na Vrhniki.
 8. Prizadevali si bomo pridobiti EU denar in pritegniti nove investicije v naš kraj, ker to zagotavlja nova zelena delovna mesta v občini in razvojno naravnanost kraju.
 9. Iskanje in konkretni predlogi rešitev občanom bodo glavno vodilo zaposlenih v občinski upravi, da ustvarimo priložnosti in možnosti za delo ter prispevanje v skupnost. Delo mora postati vrednota in ljudje cenjeni, zato jim je potrebno pomagati z informacijami in jih opolnomočiti za samostojno reševanje izzivov v lastni režiji, ob proaktivni podpori odgovornih v občinski upravi in na UE Vrhnika.
 10. Podpirali in omogočali bomo razvoj KPV in ZD Vrhnika v sodelovanju z vodstvom s kompetencami, preteklimi izkušnjami in poslovnimi rezultati dela ter si prizadevali preprečiti pritiske na vodstvo, kadrovsko politiko in poskuse odvzema več milijonskih sredstev iz naslova presežkov poslovanja za investicije in sanacije občinskih projektov.
 11. Upoštevanje stroke pri razvojnih projektih in razumevanje pomena sobivanja naravne in kulturne dediščine ter butičnega zelenega turizma moramo udejaniti na vseh nivojih odločanja.
 12. Kot zagovorniki vključevanja posameznikov v skupnost si bomo prizadevali izkoreniniti izključevanje drugače mislečih in posameznikov brez stalnega bivališča v občini, ker smo trdno prepričani, da lahko vsakdo krepi in bogati našo skupnost. Nihče ob dobrem delu ne sme ostati brez možnosti zaposlitve na zelenem delovnem mestu, možnosti participiranja v kraju, živeti v strahu pred izgubo zaposlitve ali celo izgubiti zaposlitev zaradi tega, ker drugače misli ali ima stalno bivališče v drugi občini. Kot upravno središče kraja tega enostavno ne smemo dopustiti.
 13. Prisluhniti moramo prodornim posameznikom in mladim z idejami in jih podpreti v njihovih prizadevanjih, če bodo prepričali z znanjem, lastnimi razpoložljivimi viri sredstev in kompetencami za realizacijo trajnostnih in družbeno odgovornih projektov, ki za kraj in krajane ustvarjajo prepoznaven pozitiven doprinos.
 14. Dragi občinski nadzori in izdatni odvetniški stroški, v primeru nasedlih ali dragih občinskih naložb predhodnikov, zgolj z namenom diskreditacije posameznikov ali njihovega preteklega dela ne smejo postati del naše kulture dela. Nestrokovna, dolgotrajna in draga izvedba ceste na Betajnovo iz obdobja 2018-2022, je npr. kljub vsemu na koncu krajanom prinesla ureditev prometa; dodatno nastali stroški zaradi (nepremišljeno) dane obljube in začetne nedorečenosti projekta pa so bili povsem nepotrebni.
 15. Konstruktivno in enakovredno sodelovanje ter dogovarjanje s sosednjimi občinami (Borovnica, Log Dragomer … ), krajevnimi skupnostmi, MGML (razstavišče Moja Ljubljanica), strokovnjaki ter tudi posamezniki, ki niso del ožjega kroga vladajočih odločevalcev.
 16. Vključevanje naravne in kulturne dediščine v doživljajsko ponudbo kraja, bo ključno vodilo za dvig prepoznavnosti, promocije in identitete kraja. Razstavišče Moja Ljubljanica in pripadajoči eksponati so zagotovo del te poti.
 17. Za dobrobit kraja, transparentno delovanje odločevalcev, neodvisen razvoj in večjo pripadnost skupnosti bomo prekinili odvisnost občinske uprave, društev in posameznikov od ZIC, da bodo lahko mladi in številni drugi deležniki družbenega udejstvovanja enakopravno prispevali v skupnost. Društva je potrebno opolnomočiti in jim dati veljavo ter dodatno vzpodbudo za nadaljno prostovoljno ustvarjanje utripa v kraju.
 18. V primeru izkaza interesa za investicije v izgradnjo novega kompleksa z bazenom in prireditvenim prostorom, obnovo Furlanovih toplic, revitalizacijo Močilnika, oživitev Stare ceste in Ulovke ter stezo za gorske kolesarje bomo iskali možnosti za njihovo realizacijo v okviru javnega, zasebnega ali javno-zasebnega partnerstva.

REGIJA - Notranjska

S sosednjimi občinami bomo sodelovali na področjih skupnih interesov in trajnostnega razvoja dejavnosti ter regije, brez upoštevanja meja med občinami, če bodo programi ali projekti trajnostno krepili, povezovali ali bogatili potencial občanov in občin v širši regiji.

Na tej poti bomo sledili mednarodni iniciativi Svetovne turistične organizacije (UNWTO) na področju pametnih skupnosti in pametnih vasi: oglej si video.

DRŽAVA - Slovenija

Prizadevali si bomo za partnerstvo z vladajočimi 2022-2026 na nacionalni ravni, ker le tako lahko zagotovimo dodatno potrebno finančno in strokovno podporo razvoju kraja in širši zeleni regiji. V okviru teh prizadevanj bomo sledili besedam sekretarja Svetovne turistične organizacije (UNWTO): oglej si video