Skoči na vsebino

1890

Temelji

Navdihnilo nas je družbeno in kulturno obdobje, na prehodu iz 19. v 20. stol.  Naš program so začrtali že naši predniki 1890.

Ljudje na Vrhniki imamo moč, željo in priložnost odločati o tem, s kom se bomo povezovali, kaj so naše prioritete, kakšne prihodnosti si želimo.

Vsak razume pomen razvojne strategije in identitete kraja, a redko kdo pomisli na to, da na Vrhniki lahko naredimo več in bolje za vse z novo strategijo vodenja. Župan ima pri tem odločilno vlogo. Kreira kulturo občine. Kultura občine je tista, ki omogoča ali zavira realizacijo razvojne strategije kraja.

Kje začeti? Naj začnemo z letom 1890, z zgodovino, kulturo in pomembnimi družbenimi dogodki tistega časa. Torej z vrhniškimi dušami, katerih prizadevanja danes živimo in delamo njihovi potomci. Predvsem se na njihovih dobrih in tudi težkih (pre)izkušnjah učimo. Kot zanimivost, na Vrhniki je danes že 10 krat več prebivalcev kot leta 1890!

1890

Ivan Cankar je bil star 14 let, ko se je že moral odločiti o svojem poklicu. Kmalu se je vpisal v stavbni oddelek visoke šole na Dunaju. To šolanje ga v resnici ni zanimalo. Njegov kruh in poklic je bilo pisateljevanje.

1890

Popisi prebivalstva Vrhnike in okoliških vasi. Hiša št.132 je gostila 10 člansko Cankarjevo družino in še sedem drugih članov.

1890-
1894

Marija Pivk, stara mati Ivana Cankarja, na Stari cesti 16 sprejme pod svojo streho njihovo družino, oče odide v Srem.

1888

Ustanovi se olepševalno društvo za olepšavo trga Vrhnike, ki spada med pet najstarejših društev v Sloveniji. Je predhodnica Turističnega Društva Blagajana Vrhnika. Med sedmimi pionirji ustanovitelji so bili veleposestniki: Gabrijel Jelovšek, Fran Kotnik, Karol Kotnik, Josip Lenarčič, davkar Ivan Gruden, poštar Karl Obreza, dekan Ivan Koprivnikar.

1890

Še zadnjič se zgodi kolera na Vrhniki zaradi slabih higienskih razmer in onesnaženih vodotokov. Stečejo priprave za pravi vodovod.

1890

Na bruseljski  konferenci je bil podpisan zakon proti suženjstvu v Evropi, ki ga je kmalu ratificiralo osemnajst držav.

1890

1.april Ljubljanski mestni svet sprejme »Pravilnik za izgotavljanje vodovodnih naprav pred  hišami in po hišah v mestu« in določila o dobivanju vode. 17. maj 1890 priteče pitna voda za prvih 606 prebivalcev.

1890

27. junij slovesna otvoritev  vodovoda  v vodarni Kleče s štirimi parnimi črpalkami z zmogljivostjo 3.384 m3/ dan.

1890

Prvi poskusi elektrifikacije.

1890

Gradnja novih železniških prog.

1904

Vrhnika in Stara Vrhnika dobita svoj 1. pravi vodovod, osnovno šolo, mlekarno.

1890

30.12. je Zaplana imela 365 prebivalcev.

1890

Vrhnika ( Ober Laibach, Ober Laybach) je imela 1.747 prebivalcev (836 moških in 911 žensk) in obsegala 243 hiš, katoličani, trije evangeličani, slovenščino je uporabljalo  1720    oseb, 16 nemščino, 6      oseb drugi jezik.

1890

Veliko izseljevanje prebivalstva v tujino, predvsem v Ameriko. Razbrati je ,da je na Vrhniki  iz 28 hiš šel v Ameriko vsaj po en član družine, iz treh v Brazilijo. Veliko kmetij  je propadalo, prav tako obrtnikov, ena sama strašna skrb. Nekaj družin je bilo finančno rešenih z zasluženim denarjem v Ameriki.

1894

V Joliet v Illinoisu ustanovljena  1. slovenska organizacija. 1910 leta živelo že 100 tisoč Slovencev v Ameriki.

1890

Glede na takratno veliko izseljevanje, predvsem v Ameriko, so izseljenci ponesli s seboj tudi domače ime, čeprav jih je tam malokdo poznal. Izseljenci iz istega mesta, kraja in vasi so se med seboj spoznavali in si pomagali.

 

NAŠ
TEMELJ

Družbeno in kulturno obdobje pionirjev 1890

NAŠA IDENTITETA

Ljubljanica, Cankar, naravna in kulturna dediščina

NAŠA
EDINA POT

Mladi pionirji trajnostnega razvoja do 2030+

Pripadnost in moč skupnosti gradimo, ZA rodove, ki sledijo, skupaj poskrbimo!