Skoči na vsebino

1890

Zakladnica 1890

Roman Strgar: »Veseli me, da se je na Vrhniki rodila ideja, ki svoj pristop gradi na ljudeh in zato za lepšo prihodnost nas vseh. Naslavlja številna področja, specifične in skupne tematike. Pri tem se naslanja na družbeno, kulturno, poslovno, športno in tudi drugače angažirane posameznike ter sredine, ki sooblikujejo skupne in za Vrhniko pomembne razvojne cilje. Nekatere na makro in druge povsem na mikro nivoju. Njihov pristop ne izključuje nikogar, ampak želijo s povezovanjem in sodelovanjem graditi pot do uspeha. Tako zastavljeno strategijo vodenja Vrhnika po zadnjih nekaj letih še posebej močno potrebuje.«

Janez Podobnik»Z veliko simpatije in zanimanjem spremljam idejo 1890, ki na Vrhniki in njeni okolici gradi trajnostno razvojno naravnano strategijo, kot tudi strategijo vodenja v kraju.
Gre za idejo, ki “že deluje”. Nosilci ideje so me pritegnili še posebej zato, ker jasno povedo, da so navdih našli v izkušnjah prednikov; ker poudarjajo pomen kulturne in nacionalne identitete in ker o tem govorijo prepričljivo in spoštljivo. No, to pa je nekaj novega.
Rad bi poudaril, da je vsebina kreativnih pristopov na Vrhniki prava družbena inovacija. In v njenem centru je trajnostni razvoj. Ideja 1890 je konkretizacija globalne ekosistemske in družbene prenove tako slovenske, kot evropske družbe. Z glavnim sporočilo, da je potrebno ljudi opolnomočiti za izzive, v katerih so se znašli, od podnebnih, do energetskih, prehranskih, zdravstvenih in na koncu tudi družbenih, kulturnih in duhovnih. Pa ne pozabimo, koncept – paradigma trajnostnega razvoja je eden od nosilnih temeljev razvoja v slovenski družbi, ki je bil prisoten že v razvojnih in strateško tehnoloških načrtih ob osamosvojitvi Slovenije. Zato pogumno naprej, vsi nosilci ideje 1890. Slovenija vas bo posnemala!«

Jure Mesec: Ljudje smo po naravi prevečkrat nezaupljivi do sprememb, še večkrat pa do ljudi, ki v te spremembe verjamejo in nam jih poskušajo približati. Ekipa Ideje 1890 in njihova vizija razvoja kraja pa si našo pozornost vsekakor zasluži.
Med mnogimi idejami bi izpostavil predvsem dve. Za podeželje je nedvomno pomemben razvoj pametnih vasi, z domišljeno nadgradnjo v koncept eko socialnih vasi, ki zgodbo poveže v zaključeno celoto in njihovim prebivalcem omogoča kakovostno trajnostno bivanje. S podobnimi projekti se ukvarjajo tudi druge države v naši okolici in rezultati so zelo vzpodbudni. Dobro zamišljena je tudi vizija zelenega prstana, ta bi lahko poleg butičnega turizma za zunanje goste skrbel tudi za ustrezno kvaliteto prehranske, energetske in turistične oskrbe vseh prebivalcev Vrhnike in jim nudil visoko kvaliteto preživljanja prostega časa zgolj korak stran od mestnega vrveža.
Ideja 1890 prinaša v širši vrhniški prostor neko novo pozitivno energijo in predvsem vizijo, ki je skladna tudi z načrti Evropske unije in ki bi lahko ob ustrezni izvedbi omogočala kvalitetnejše bivanje vsem prebivalcem občine. Za njo stojijo ljudje z izkušnjami, strokovnostjo in dobro voljo!